avatar Tomasza Cekało

Bezkryptowy edytor CSS

strona http://flarn2006.dyndns.org/misc/cssedit.html Pozwala na edycję CSS i zmiany na żywo bez użycia JavaScript. Czy domyślasz się jak ona działa?

Strona korzysta z contenteditable. Równie ważny jest fakt, że element style jest widoczny dla CSS. Inaczej nawet z contenteditable pisanie w edytorze nie przekładałoby się na zmiany na stronie. Przypomina to trochę te strony: 1 2 Nieprawdaż? :)
Web Statistics